Przypominamy, że zgodnie z:
Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. 2019 poz. 1210)
do dnia 27 lipca należy złożyć do przedsiębiorstwa obrotu energią oświadczenie, że jest się mikro lub małym przedsiębiorcą. Tylko złożenie oświadczenia gwarantuje zamrożenie cen prądu w II półroczu.

Z naszych informacji wynika również, że oświadczenie musi być u adresata do tego dnia (nie liczy się „data stempla pocztowego”).

Nasz fanpage
PZK na Facebook

Wszystkie aktualności, komunikaty oraz ciekawostki z życia branży możesz śledzić przez nasz fanpage.

Najbliższe wydarzenie
2.06.2023

XXVIII Walny Zjazd

Miejsce spotkania
Wrocław

Zapytaj eksperta

Nasze grono ekspertów jest do Twojej dyspozycji, aby pomóc Ci w rozwiązaniu problemów lub odpowiedzieć na dręczące Cię pytania.

Kamień Naturalny - certyfikat autentyczności produktów.

Symbol gwarancji jakości wyrobu z kamienia