Koleżanki i Koledzy!


Jeżeli dostrzegacie, że w kamieniarstwie:
- brakuje pracowników,
- brakuje zwłaszcza wykwalifikowanych pracowników,
- są niedobory fachowej wiedzy (podręczniki, specjalistyczne książki itp.),
to zachęcamy do działania, by to zmienić!


Co można zrobić? W tym przypadku można = trzeba, chyba, że godzimy się na umieszczenie zawodu kamieniarz w kategorii zawodów ginących. I to bez względu czy ten kamieniarz ma zajmować się tradycyjną obróbką ręczną, czy obsługą nowoczesnych maszyn sterowanych numerycznie.
Właśnie rozpoczyna się nabór do nowo utworzonego Technikum przeróbki i obróbki surowców skalnych. Szkoła mieści się w Strzegomiu i ma kształcić fachowców do zakładów kamieniarskich i zakładów produkcji kruszyw. To pierwszy tego typu kierunek w Polsce i z punktu widzenia przyszłej pracy w zakładzie kamieniarskim, jest doskonałym wyborem dla zainteresowanej młodzieży.
Co więc trzeba zrobić? Przede wszystkim:
- promować informację o nowej ofercie edukacyjnej wśród rodziców i dzieci kończących gimnazjum lub podstawówkę (uczniowie spoza Strzegomia mają możliwość zamieszkać w internacie),
- przedstawiać kamieniarstwo, jako atrakcyjne miejsce pracy, podkreślając walory sztuki kamieniarskiej jak również coraz nowocześniejszy warsztat pracy,
- zgłaszać gotowość do przyjmowania ucznia/uczniów na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe lub staże wakacyjne,
- zgłaszać gotowość wsparcia w szkoleniu kadry nauczycielskiej,
- zgłaszać gotowość wsparcia w organizacji wycieczek zawodoznawczych,
- zgłaszać gotowość przekazania wyposażenia warsztatów (urządzenia, maszyny, narzędzia, materiały),
- wspierać (najprościej przez członkostwo, ale również merytorycznie lub sponsorsko) Związek Pracodawców Branży Kamieniarskiej w pracy nad opracowaniem materiałów dydaktycznych dla szkoły (będą również pomocne w zakładach kamieniarskich).
Wszystkich zainteresowanych szczegółami proszę o kontakt z biurem ZPBK (tel. 74 855 12 28 lub 605 35 99 88), lub Zespołem Szkół w Strzegomiu (tel. 74 649 48 70).
Link do oferty edukacyjnej Zespołu Szkół w Strzegomiu:
https://www.zs.strzegom.pl/index.php/oferta-edukacyjna

Nasz fanpage
PZK na Facebook

Wszystkie aktualności, komunikaty oraz ciekawostki z życia branży możesz śledzić przez nasz fanpage.

Najbliższe wydarzenie
7-9.06.2024

XXIX Walny Zjazd PZK

Miejsce spotkania
Bronisławów

Zapytaj eksperta

Nasze grono ekspertów jest do Twojej dyspozycji, aby pomóc Ci w rozwiązaniu problemów lub odpowiedzieć na dręczące Cię pytania.

Kamień Naturalny - certyfikat autentyczności produktów.

Symbol gwarancji jakości wyrobu z kamienia