XXII Walny Zjazd Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej, który w dniach 13-15 kwietnia 2018 roku odbył się w Borczu koło Gdańska, zgromadził przedstawicieli branży z wszystkich regionów kraju. Czas zwyczajowo zagospodarowany był do ostatniej minuty. W obradach, prezentacjach, dyskusji, spotkaniach integracyjnych, wycieczce oraz wizytach w lokalnych firmach wzięło udział łącznie około 50 osób.
Obrady pierwszego dnia dotyczyły na początek spraw związanych z podsumowaniem i rozliczeniem roku 2017. Prezes zarządu Krzysztof Skolak zreferował sprawozdanie finansowe i merytoryczne, a protokół komisji rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Krzysztof Nowakowski. Zgromadzeni na sali obrad jednogłośnie przyjęli uchwały zatwierdzające przedstawione informacje.

Tradycyjnie ostatni punkt porządku obrad to dyskusja, która w tym roku dotyczyła, między innymi, tematyki substytutów kamienia, które w ostatnich latach coraz mocniej zaznaczają swoją obecność na rynku budowlanym. Członek zarządu Dariusz Duda przedstawił w tym miejscu stanowisko różnych krajów wobec tego zjawiska oraz zalety wynikające z faktu, że w Polsce obróbką tych materiałów zajęły się firmy kamieniarskie. Pojawiły się również opinie, że zjawisko zastępowania kamienia naturalnego będzie w przyszłości zanikać.
Wykorzystano również fakt przybycia do Borcza dyrektora targów STONE, pana Roberta Mieldziuka i rozmawiano na temat możliwych form promocji kamienia i kamieniarstwa na różnych imprezach targowych w Polsce i za granicą. Do dalszego opracowania pozostawiono koncepcję dużego stoiska podczas STONE 2018 w Poznaniu, przy którym, na specjalnych warunkach wystawić mogłyby się firmy zrzeszone w ZPBK. Przedstawiono również przygotowania do udziału w imprezach organizowanych przez Targi Kielce, czyli na Autostradzie i SacroExpo.
Następnie uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą firmy MEKANIKA, wyłącznego przedstawiciela na Polskę renomowanych firm włoskich m.in. do obróbki kamienia. Również ten techniczny panel wzbudził duże zainteresowanie i prowadzącemu prezentację Konradowi Węgrzynowi zadawano wiele konkretnych pytań.
Ostatnim, budzącym największe emocje i najdłuższą dyskusję, punktem programu obrad była tematyka praw autorskich, w którą wprowadził swoim wystąpieniem dr Jakuba Chwalby z Katedry Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  Niejednoznaczność przepisów oraz różnorodność orzeczeń wydawanych w sprawach o ochronę praw autorskich nie napawają optymizmem zarówno z punktu widzenia tych którzy chcą chronić swoje projekty, jak i tych, którzy chcieli by móc je kopiować czy nawet tylko się nimi inspirować. Podczas spotkania przedstawiona została również propozycja ugody, którą przesłał do ZPBK arch. Michalski. Sposobów spojrzenia na problem było przynajmniej kilka, a dyskusja nad najlepszym rozwiązaniem trwała nie tylko w piątkowy wieczór, ale aż do chwili wyjazdu, czyli do niedzielnego poranka. I nie przyniosła jednoznacznego rozstrzygnięcia.
Przy okazji poruszenia tematyki nagrobkowej, członek zarządu Michał Firlej przedstawił roboczą wersję zapowiadanej od jakiegoś czasu branżowej normy nagrobkowej. Wszyscy zainteresowani tematyką mogli wziąć egzemplarz dokumentu by po zapoznaniu się przedstawić ewentualne uwagi.
Gościem Zjazdu był prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego, pan Krzysztof Wolicki, który miał okazję zapoznać się z działaniami naszej organizacji.
Rozmowy kuluarowe na różne nurtujące uczestników tematy trwały, jak to podczas takich spotkań bywa, równolegle do toczących się obrad, podczas uroczystej kolacji i integracyjnego spotkania, a także w trakcie kolejnych wydarzeń.
Piękna pogoda sprzyjała zaplanowanemu na sobotę programowi. Jego pierwszym punktem była wizyta w firmie MURKAM, gdzie jej właściciel Leon Czerwiński z wielką życzliwością opowiedział o swojej działalności kamieniarskiej. Dowiedzieć mogliśmy się o specyfice działalności tego pomorskiego przedsiębiorstwa, możliwościach współpracy, ofercie materiałowej. Zostawiona na koniec degustacja kaszubskich trunków, zatrzymała grupę w MURKAMIE trochę dłużej, niż to zakładano.
Kolejnym celem był położony w świetnej lokalizacji, tuż obok charakterystycznego stadionu Energa Gdańsk, oddział hurtowni Grupy EGA. Tu, obok przedstawienia oferty i perspektyw współpracy, również podjęto gości poczęstunkiem. Andrzej Adamus oprowadzając po obiekcie opowiadał o trwającej inwestycji, a także odpowiadał na liczne pytania dotyczące oferowanych materiałów. Tak duże zgromadzenie praktyków wywołało oczywiście wymianę spostrzeżeń i doświadczeń. Obdarowani firmowymi gadżetami, zażywszy tabaki, wszyscy wsiedli do autobusu i pojechali zwiedzać Westerplatte.
Przewodnik, który od tego momentu zabawnie i ciekawie opowiadał o historii i współczesności miasta, niewątpliwie uatrakcyjnił wycieczkę. Po obejrzeniu wykonanego z granitu strzegomskiego monumentalnego Pomnika Obrońców Wybrzeża, statkiem przedostano się wprost do serca gdańskiej starówki. Piękno tradycji i rozmach nowych inwestycji, zrobił tu na wszystkich duże wrażenie, a spacer wśród najważniejszych zabytków był niezwykle przyjemny.
Wieczorem, po powrocie do hotelu, czekała ostatnia atrakcja. Przy grillu i ognisku, degustując piwo z lokalnego browaru oraz przy dźwiękach muzyki (nawet akordeon się pojawił!), uczestnicy Zjazdu bawili się do późnych godzin nocnych.
W zgodnej ocenie na Kaszubach przedstawiciele branży uznali zorganizowane wydarzenie za ciekawe, ważne i bardzo pozytywne.

Nasz fanpage
PZK na Facebook

Wszystkie aktualności, komunikaty oraz ciekawostki z życia branży możesz śledzić przez nasz fanpage.

Najbliższe wydarzenie
3-5 VI 2022

XVII Walny Zjazd

Miejsce spotkania:
KIELCE - CEDZYNA

Zapytaj eksperta

Nasze grono ekspertów jest do Twojej dyspozycji, aby pomóc Ci w rozwiązaniu problemów lub odpowiedzieć na dręczące Cię pytania.

Kamień Naturalny - certyfikat autentyczności produktów.

Symbol gwarancji jakości wyrobu z kamienia