Aktualności

XV Kongres Kamieniarski ZPBK już za kilka dni.
W dniach 14-16 października 2016 r. zapraszamy do Chęcin koło Kielc.

W Kongresie mogą wziąć udział wszyscy – nie trzeba być członkiem ZPBK.

W Komitecie Technicznym 108 ds Kruszyw i Kamienia Naturalnego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym trwa proces opiniowania związanego z wprowadzeniem nowego wydania europejskiej normy EN 12440 „Kamień naturalny - kryteria mianownictwa.”

Norma ta podaje sposób opisu kamieni naturalnych tak, aby informacja była przekazywana do klienta w sposób usystematyzowany i jednoznaczny. Integralną częścią tego dokumentu jest również Załącznik A „Tradycyjne nazwy europejskich kamieni naturalnych”, w którym znajduje się lista pozyskiwanych kamieni naturalnych posegregowanych według kraju wydobycia. Obecnie na liście znajdują się materiały z 21 krajów europejskich: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Portugalia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo.

W dniu 9 sierpnia 2016 r. Zarząd Związku przyjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków nowych Członków Wspierających:

– DIP POINT Paweł Szambelan – wydawca Kuriera Kamieniarskiego;

– Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Stulecia Sp. z o.o. – organizator targów branżowych.

Święto Granitu Strzegomskiego już za kilkanaście dni!

Zarząd Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej zachęca do aktywnego udziału
w zbliżającym się Święcie Granitu Strzegomskiego.

Związek Pracodawców Branży Kamieniarskiej będzie miał na Rynku stoisko, w którym będą prezentowane materiały promujące Związek i jego Członków.

Zainteresowani Członkowie, chcący się zareklamować proszeni są o dostarczenie swoich materiałów informacyjnych do siedziby Związku (58-150 Strzegom, ul. T. Kościuszki 2) w terminie do dnia 14 czerwca br.

W dniach 15 - 17 kwietnia 2016 r. w ZAMKU „KSIĄŻ” w WAŁBRZYCHU obradował XIX Walny Zjazd Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej.

 

Program Zjazdu zawierał:

  W dniu 01 marca 2016 r. w Strzegomiu odbyło się posiedzenie Zarządu ZPBK składzie, jak niżej:

    Stanisław Sitarz
    Bogusław Solima
    Alfred Marian Sroka

Ponadto, w posiedzeniu Zarządu uczestniczył: p. Bogusław Skolak z firmy „GRANEX SP. Z O.O. - 58-150 Strzegom, ul. Niepodległości 22 - Przewodniczący Kapituły ZPBK.
 

 W dniach 19 - 21 listopada 2014 r. w Poznaniu podczas trwania Międzynarodowych Targów Poznańskich odbył się XIV Kongres Kamieniarski Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej.

W dniu 19 listopada br. o godz. 14.00 odbyło się uroczyste otwarcie XIV Kongresu Kamieniarskiego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Z okazji XV-lecia istnienia Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej Prezes Zarządu ZPBK p. Stanisław Sitarz wygłosił referat okolicznościowy, w którym nawiązał do powstania Związku i poinformował zebranych, iż: w dniach 24 – 26 lutego 2000 r. w Szklarskiej Porębie z inicjatywy Pana Henryka Grzelaka z Jawora odbył się pierwszy Zjazd Kamieniarzy Polskich. Uczestniczyli w nim pracodawcy branży kamieniarskiej i zakładów współpracujących na terenie Polski – 45 firm. Zainicjowali oni powstanie Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej. Wybrano na nim komitet założycielski, w skład, którego wchodzili: Bożena Modlińska, Henryk Grzelak i Wanda Grzelak oraz uchwalono Statut Związek został zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Legnicy 17 maja 2000 r. Sygn. akt: Ns.Rej.ZP-3/00. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 30 czerwca 2000 r. wpisany został I Zarząd ZPBK, liczący 7 osób, w składzie:

Nasz fanpage
PZK na Facebook

Wszystkie aktualności, komunikaty oraz ciekawostki z życia branży możesz śledzić przez nasz fanpage.

Najbliższe wydarzenie
3-5 VI 2022

XVII Walny Zjazd

Miejsce spotkania:
KIELCE - CEDZYNA

Zapytaj eksperta

Nasze grono ekspertów jest do Twojej dyspozycji, aby pomóc Ci w rozwiązaniu problemów lub odpowiedzieć na dręczące Cię pytania.

Kamień Naturalny - certyfikat autentyczności produktów.

Symbol gwarancji jakości wyrobu z kamienia